Algemeen reglement zitmaaiercross Boyerfeesten 2022

Dit reglement is uitsluitend van toepassing op de zitmaaiercross georganiseerd door VZW Boyercomité tijdens de Boyerfeesten. Deze zitmaaiercross zal plaatsvinden op zondag 21 augustus 2022 op het festivalterrein.

Hoofdstuk 1 Wedstijdreglement

Voor onderstaande reglement geldt het volgende: in alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding, zonder mogelijkheid tot discussie. Indien het reglement niet in acht wordt genomen volgt onherroepelijk de diskwalificatie.

Artikel 1.1. Definitie zitmaaiercross

Onder een zitmaaiercross wordt een snelheidscross verstaan. De cross wordt gehouden op een speciaal voor de cross tijdelijk afgezette baan. De ondergrond zal geheel onverhard zijn.

Artikel 1.2. Algemene bepalingen

Het betreden van het terrein en het deelnemen aan één van de onderdelen van de zitmaaiercross is volledig op eigen risico. De organisatie van de zitmaaiercross neemt tegenover de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid op zich: voor persoonlijke schade, materiële schade, vermogensschade of schade van welke vorm dan ook. De deelnemers doen, d.m.v. het ondertekenen van het inschrijfformulier, afstand van: zowel voor zichzelf als wel de onder zijn verantwoordelijkheid vallende personen, iedere vorm van gerechtelijke vervolging tegenover de organisatie en direct daarmee in verbinding staande personen, vrijwilligers, bezoekers enz. Deelnemers verklaren tevens dat zij het parcours hebben verkend en hier goedkeuring aan hebben gegeven. De deelnemers alleen, dragen civiel- en strafrechtelijke verantwoording voor alle door hen, ongeacht of de berijder eigenaar of alleen gebruiker van het voertuig is, veroorzaakte schade. De deelnemer is ten aller tijde zelf verantwoordelijk dat hij of zij zich houdt aan de regels zoals deze gesteld worden in de reglementen.

Om deel te nemen aan de zitmaaiercross moet men het inschrijfformulier, door de deelnemer ondertekend, indienen bij de organisatie ten laatste voor aanvang van de cross. Het inschrijfformulier moet volledig, zonder opmerkingen en ondertekend worden ingevuld. Op de baan waar de zitmaaiercross zal doorgaan mogen enkel ingeschreven rijders of mensen van de organisatie zich bevinden. Het publiek zal op de daarvoor voorziene plaats moeten toekijken.
De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Dit betekent dat de deelnemer op de dag van de zitmaaiercross reeds 16 jaar geworden is. Iedereen die na 18 augustus 2003 geboren is mag niet deelnemen.

Een deelnemer moet goed acht slaan op de mededelingen van de wedstrijdleiding en hier onmiddellijk gevolg aan geven. Ook de door de wedstrijdleiding gegeven vlagsignalen dienen ten allen tijde opgevolgd te worden

Het gebruik van alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen aantasten, door de deelnemers voor en tijdens de race, is ten strengste veboden. Hier zal streng op worden toegekeken. De maximum toegelaten snelheid buiten het parcours is 10 km/u.

Artikel 1.3. klassement

Het exacte wedstrijdverloop, puntentelling en klassement zal op de dag van de cross aan alle deelnemers gecommuniceerd worden. Dit wordt echter ook sterk bepaald door het aantal inschrijvingen. Uiteraard is het doel om zo snel mogelijk rondes af te leggen met de zitmaaier.

Artikel 1.4. Betekenis vlagsignalen

 1. groene vlag                             → baan is veilig
 2. rood-wit-blauwe vlag                         → startvlag
 3. gele vlag                                  → gevaarlijke situatie, oppassen!
 4. gele bewegende vlag                         → gevaarlijke situatie, niet inhalen!
 5. rode vlag                              → direct stoppen
 6. geblokte vlag                              → finish
 7. zwart bord + startnummer                        → diskwalificatie, baan verlaten

Rode vlag

Als een deelnemer binnen of buiten de baan over de kop is gegaan of van de machine valt, volgt direct de rode vlag.
De deelnemer welke een rode vlag veroorzaakt, is die manche automatisch gediskwalificeerd, bij een ongeval met 2 of meer rijders beslist de wedstrijdleiding wie gediskwalificeerd wordt.

De deelnemers moeten ten allen tijde op de zitmaaier blijven zitten, tenzij een official teken doet de machine te verlaten.
Als de deelnemer de volgende manche toch weer mee wil doen, moet de deelnemer zelf de machine opnieuw laten controleren.

Start

Startvlag (rood-wit-blauwe vlag) naar boven is ongeveer 5 sec. voor start, op het moment dat de vlag naar beneden zwaait, is start.

Bij een valse start wordt de rode vlag gezwaaid, iedereen gaat terug naar zijn startpositie.
Degene die 2 keer een valse start veroorzaakt wordt gediskwalificeerd voor deze manche.

Artikel 1.5 Machinekeuring

Alle deelnemers dienen zich de dag van de cross voor de start van het evenement aan te melden aan de technische keuring. Het exacte uur wordt nog medegedeeld aan de ingeschreven deelnemers. De keuring zal gebeuren door een team van experten, de technische commissie. De keuring zal toezien op volgende aspecten:

 • Veiligheid
 • Toestand materiaal
 • Motor
 • Banden/wielen
 • Verwijdering messen
 • Uitstekende delen

Indien de machine niet rijdend van de baan af geraakt  na een manche, dient de machine naar de herkeuring te gaan alvorens opnieuw aan een manche te mogen deelnemen. Indien de technische commissie oordeelt dat de machine niet (meer) geschikt is om deel te nemen aan een manche, mag hier niet meer mee gereden worden, eender waar op het parcours en evenemententerrein.

Artikel 1.6 Circuit / baan

Het circuit wordt bepaald door de organisatie en pas op de dag van het evenement aan de rijders bekend gemaakt. Ook gedurende het evenement kan het circuit nog gewijzigd worden indien blijkt dat omwille van veiligheid of andere redenen aanpassingen nodig zijn.

Tussen de baan en het publiek wordt een veiligheidsstrook van minimaal 8 meter voorzien.
De randen van de baan worden duidelijk afgebakend.
Op het middenterrein mogen zich tijdens de wedstrijd enkel door de organisatie aangewezen officials/medewerkers bevinden.
De wedstrijdleiding bepaalt in samenspraak met de rijders wat er met de baan gebeurt (egaliseren, sproeien, enz.)
De baan wordt pas vrij gegeven als alle veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen en het publiek achter de hekken staat.

1.7 Kleding en protectiemiddelen

Tijdens het rijden met de machine is het dragen van beschermende kleding met lange mouwen (overall of gelijkwaardige crosskleding), handschoenen en stevige schoenen/laarzen verplicht.
Deelnemers dienen ten aller tijde een geschikte en goedpassende helm op te hebben. Dit geldt ook in het rennerskwartier en bij het op- afladen van de machine wanneer dit rijdend op de machine gebeurt. Tevens verdient het aanbeveling om een bijpassende crossbril of gezichtsscherm (vizier) te dragen.
Het dragen van een beschermende nek brace is aanbevolen.
Het wordt geadviseerd om een gordel te dragen.

Artikel 1.8 Overige bepalingen

De deelnemers dienen respectvol met elkaar en de vrijwilligers om te gaan. Pesten/onsportief gedrag is niet toegestaan. Gebeurt dit tijdens een evenement, dan volgt een waarschuwing of eventueel diskwalificatie.
Roekeloos en onsportief rijgedrag wordt bestraft met een waarschuwing, of diskwalificatie.
Het is streng verboden, om op de baan, de maaier te repareren of te onderzoeken, tijdens de desbetreffende manche.
Men moet te allen tijde de aanwijzingen van de baancommissarissen op volgen.
Wanneer een maaier met 4 wielen buiten de baan is geweest, mag deze niet meer meedoen in deze manche.
Elke rijder mag op de dag van het evenement maar 1 machine besturen.
Er mag niet op eigen initiatief getest worden op de wedstrijdbaan.

Hoofdstuk 2: technisch reglement

Voor onderstaand reglement geldt het volgende: Waarin bij technische keuring en herkeuring het technisch reglement niet voorziet, beslist de technische commissie en informeert indien noodzakelijk de wedstrijdleiding. Wordt het reglement niet in acht genomen dan volgt onherroepelijk diskwalificatie. Bij enige twijfel over aanpassingen of veranderingen van de zitmaaier, of het toevoegen/experimenteren van nog niet eerder vertoonde opties/functies moet dit eerst gemeld worden bij de technische commissie, om zo eventuele teleurstelling te voorkomen.

Artikel 2.1 Definitie zitmaaier

De machine moet duidelijk herkenbaar zijn als een zitmaaier, motorkap en front dienen van oorsprong origineel te lijken (aantoonbaar merk en type).
Er mag enkel gereden worden op gazonbanden.
De messen van de zitmaaier moeten verwijderd zijn.

Artikel 2.2 Algemene bepalingen

De deelnemer is ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor de technische staat van de machine en dat deze voldoet aan de eisen zoals deze gesteld worden in de reglementen, dit voor zowel bestaande delen als aangepaste delen.
Brandstofslang en bedrading moeten zover mogelijk verwijderd zijn van de hittebronnen op de machine (i.v.m. brandgevaar). Dit als advies.
Het wordt geadviseerd om de machine te voorzien van een volledig en/of origineel uitlaatsysteem incl. demper(s), of om montage van demper(s) mogelijk te maken. Dit in verband met eventuele lokale geluidseisen van de wedstrijden/demo’s.
Het is verboden een druk-gevuld systeem op de machine te hebben (m.u.v. stoelvering), voor de bediening van de machine. Elektrisch schakelen is bijvoorbeeld wel toegestaan.
Het is verboden om losse delen of ballast mee te voeren tijdens de wedstrijd.
Onnodig uitstekende delen, zowel binnen als buiten de machine dienen te worden verwijderd of afgeschermd, dit geldt ook voor de draaiende delen.
Het wordt geadviseerd om een rood achterlicht op de machine te monteren.

Hoofdstuk 3: wedstrijdverloop

Aangezien het de eerste keer is dat deze zitmaaiercross georganiseerd wordt door VZW Boyercomité is het aantal deelnemers op voorhand moeilijk in te schatten. Het exacte wedstrijdverloop , samenstelling van de poules, aantal manches enzovoorts zal 2 weken voor het evenement bepaald worden door de wedstrijdorganisatie.
De uiteindelijke doelstelling is evenwel dat de deelnemers de strijd met elkaar zullen aangaan op vlak van behendigheid en snelheid.
Machines zullen verschillende snelheden hebben. De races zullen uiteindelijk zo worden ingedeeld dat er spanning en beleving is. Elke rijder zal meerdere manches moeten rijden. De bedoeling is dat er gedurende enkele uren crossplezier is, zowel voor de rijders als voor de toeschouwers.

Hoofdstuk 4: inschrijven

Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website of via het inschrijfformulier.
Een inschrijving is volledig als het inschrijfformulier werd ingediend en de waarborg van €20 werd betaald.
Vooraleer deel te nemen aan de wedstrijd dienen de deelnemers het inschrijfformulier te ondertekenen waarin men stelt het reglement gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.